اظهارنامه مالیاتی الكترونيكي و دستورالعمل استفاده از آن


مودي گرامي لطفا موارد زير را به دقت مطالعه نماييد:

• فرم هاي اظهارنامه الکترونيک عملکرد سال 1391 جهت تسليم تا تيرماه 1392 و همچنين عملکرد ميانسالي سال 1392 روي سايت قرار داده شده است. اين فرمها باقابليت چاپ به عنوان پيش نويس و به منظور آماده سازي اطلاعات جهت ثبت در سامانه الکترونيکي اظهارنامه با قابليت PDF قرار داده شده است.

• در سال جديد سياست سازمان امور مالياتي کشور دريافت اظهارنامه به صورت کاملا الکترونيکي است.

• لطفا از ارايه اظهارنامه کاغذي قبل از ارسال اظهارنامه الکترونيکي طبق مراحل زير اعم از نمونه سال جاري و نمونه سنوات قبل به حوزه هاي مالياتي و ساير مجاري تسليم قانوني خودداري نماييد.

شايان ذکر است شرط ارسال اظهارنامه الکترونيکي براي موديان حقيقي و حقوقي درج کد رهگيري پيش ثبت نام شماره اقتصادي مي باشد. لذا در صورتيکه تاکنون در اين خصوص اقدامي ننموده ايد در اسرع وقت نسبت به دريافت مورد ذکر شده (شماره رهگيري سامانه ثبت نام) از سامانه صدور شماره اقتصادي اقدام نماييد.


قابل توجه موديان حقوقي:
در صورتي که اظهارنامه خود را با گواهي امضاء الکترونيک ارسال مي نماييد و پيغام خطا دريافت مي کنيد، لطفاً اطمينان حاصل نماييد که وکالتنامه مالياتي شما در دفاتر اسناد رسمي ثبت شده است. همچنين گواهي الکترونيک شما داراي اعتبار تاريخ باشد.


اسناد قابل دانلود:
Exe Fileنرم افزار اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقوقی عملکرد سال 1391 و میانسالی های 1392(ویرایش 5.0.1.0)
[تعداد دانلود: 47277]
Exe Fileنرم افزار اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقیقی عملکرد سال 1391 و میانسالی های 1392(ویرایش 5.0.0.9)
[تعداد دانلود: 53036]
Exe Fileنرم افزار اظهارنامه الکترونیکی اجاره املاک عملکرد سال 1391 و میانسالی های 1392(ویرایش 5.0.0.9)
[تعداد دانلود: 24838]
Adobe PDF Fileراهنمای اظهارنامه اشخاص حقوقی
[تعداد دانلود: 192062]
Adobe PDF Fileراهنمای اظهارنامه اشخاص حقیقی
[تعداد دانلود: 330886]
Adobe PDF Fileراهنمای اظهارنامه اجاره املاک
[تعداد دانلود: 71833]
Adobe PDF Fileمراحل تکمیل اظهارنامه
[تعداد دانلود: 127479]
Adobe PDF Fileدانلود فرم اظهارنامه اشخاص حقوقی عملکرد سال 1391
[تعداد دانلود: 180223]
Adobe PDF Fileدانلود فرم اظهارنامه اشخاص حقیقی بند الف عملکرد سال 1391
[تعداد دانلود: 104875]
Adobe PDF Fileدانلود فرم اظهارنامه اشخاص حقیقی بند ب عملکرد سال 1391
[تعداد دانلود: 173504]
Adobe PDF Fileدانلود فرم اظهارنامه اشخاص حقیقی بند ج عملکرد سال 1391
[تعداد دانلود: 162141]
Adobe PDF Fileدانلود فرم اظهارنامه املاک عملکرد سال 1391
[تعداد دانلود: 69946]
صفحات مرتبط:
نشاني ادارات امور مالياتي آماده دريافت اظهارنامه هاي الكترونيكي
نشاني دفاتر اسناد رسمي فعال در زمينه تخصيص گواهي الكترونيكي امضاء
استعلام و اخذ کدفراگیر اتباع خارجی